Servis i remont vozila

Servis i remont vozila

Kompanija SRBOAUTO d.o.o. Beograd vrši servisiranje i remont komercijalnih vozila i autobusa. Profesionalan odnos visoko obučenih radnika, adekvatna dijagnostička oprema i korišćenje specijalnih alata, pruža nam mogućnost rešavanja svih zadataka, kako u samom servisu tako i na terenu.

Vršimo usluge preventivnog i korektivnog održavanja, kao i servisiranja komercijalnih vozila i autobusa najpoznatijih proizvođača, kao što su MAN, Mercedes, Iveco, Volvo, MAN, DAF, Scania, TAM, FAP, Ikarbus i mnogi drugi.

U našem servisu možete izvršiti:

 • Redovan servis vozila
 • Generalni remont vozila
 • Dijagnostiku svih sistema i sklopova na vozilu
 • Popravke i generalni remont pogonskih agregata (motora, menjača)
 • Popravke sistema za kočenje i oslanjanje
 • Popravke transmisionih sistema i diferencijala
 • Popravke električne instalacije i električnih komponenti vozila
 • Popravke sistema upravljanja

Kompanija SRBOAUTO vrši servisiranje i remont vojnih vozila.

Generalni remont vojnih vozila obuhvata: kompletno rasklapanje vozila do najsitnijih delova, peskiranje i zaštita delova, zamena oštećenih delova, remont svih podsklopova i sklopova, sklapanje i završno farbanje vozila.

Prijem vozila na remont

Prilikom prijema vozila u remontno odelenje vrši se defektaža po svim kompleksima radi utvrđivanja obima neophodnih radova za dovođenje vozila u funkcionalno ispravno stanje.

Međufazne operacije

U međufaznim operacijama (demontaža,rastavljanje, pranje, defektacija, kompletiranje, opravka, sastavljanje,površinska zaštita, ispitivanje i montaža) vrši se demontaža, a potom i opravka sklopova i podsklopova. Opravka se vrši po kompleksima tj. po užim specijalnostima – odelenjima (automehaničarsko, elektromehaničarsko, hidrauličko i pneumatsko, bravarsko-limarsko, motomehaničasko-motora SUS).

Poslednja operacija u ovoj fazi je montaža sklopova na vozilo i kompletiranje vozila.

Završna kontrola, ispitivanje i predaja vozila

Nakon montaže i kompletiranja vozila pristupa se proveri kompletnosti i funkcionalnosti vozila. Poslednji korak u procesu remonta je predaja vozila korisniku.

Remontovana teretna vojna vozila:

 • TAM 80T5, TAM 110 T7, TAM 110 T10, TAM 260 T26,
 • FAP 1314, FAP 1118, FAP 2026, FAP 2226, FAP 1820,

Remontovanje vozila TAM110

Remontovana borbena vozila sa modifikacijama:

 • BOV 86 POLO, BOV M88-modifikovan u BOV M11 i M15 MUP i BOV KIV M16 MOVS
 • Vozila tipa PRAGA VS 35 modifikovana u PRAGA M18 MUP RS

Modernizacije i inovacije

Pored remontavozila kompanija SRBOAUTO vrši i modernizacije sa inovacijama na vozilima.

Modernizacija vučnog voza u sardnji sa Vojno Tehničkim Institutom:

Prepravka FAP-a 2026 u tegljača:

Saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova

Kompanija SRBOAUTO vrši servisiranje i remont vozila za ministarstvo unutrašnjih poslova.